แนะนำบริษัท
คณะที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์
สาสน์จาก
ประธานบริษัท
สาสน์จาก
กรรมการผู้จัดการ
มาตรฐานบริษัท
กลุ่มเกษตร
กลุ่มเสริมอาหาร
กลุ่มเสริมความงาม
และครัวเรือน
อบรมและกิจกรรม
   
Share

 
 
 
เพื่อให้สมาชิกได้รับความสะดวกรวดเร็วในการประสานงาน ติดต่อเรื่องกิจกรรม และการอบรมต่าง ๆ ของ TGI
ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม คุณศุภเดช (เอ) โทร.090-010-0801, คุณสุพรรษา (หน่อย) โทร.090-010-0802
 
 
 
 
 
 

Copyright 2010 © www.tgi4u.com
All rights reserved.Thai-German Intertech Product Co.Ltd.