แนะนำบริษัท
คณะที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์
สาสน์จาก
ประธานบริษัท
สาสน์จาก
กรรมการผู้จัดการ
มาตรฐานบริษัท
กลุ่มเกษตร
กลุ่มเสริมอาหาร
กลุ่มเสริมความงาม
และครัวเรือน
สำนักงานใหญ่
สัญจร
 
   
 

         ผมได้มีโอกาสก้าวย่างที่ผ่านมาของกลุ่มเอกยงวงศ์ฯ ตลอดมากว่า 25 ปี ที่เริ่มก่อตั้งวางรากฐานโดย คุณนิพนธ์ และ คุณรัมภา วนากุล ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างช้าๆ แต่มั่นคง และมีการบริหารงานที่เป็นธรรม ทั้งลูกค้า และพนักงานของบริษัทฯบริษัทฯ มีลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจสินค้าเกษตรติดต่อกันมานาน กว่า 10 ปีขึ้นไป มากกว่า 60% และมีพนักงานที่อยู่กับบริษัท 10-15 ปีขึ้นไปกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ เช่นกัน ซึ่งเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าบริษัทฯ มีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าและพนักงานตลอดมา

         รากฐานอันสำคัญนี้ได้ถูกส่งต่อไปยัง คุณวุฒิพงศ์ วนากุล ซึ่งได้เริ่มช่องทางการตลาดใหม่ ได้ก่อตั้ บริษัท ไทย-เยอรมัน อินเตอร์เทค โปรดักส์ จำกัด ขยายงานที่ดำเนินธุรกิจสินค้าเกษตร โดยรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย จากนักวิชาการไทยที่ศึกษาวิจัยทางการเกษตรมานานจนเป็นที่ยอมรับนับถือในระดับนานาชาติและนักวิชาการชาวเยอรมัน ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารชีวภาพในกลุ่มสารไคโตซาน อย่างเป็นทางการ เชื่อได้ว่าสารชีวภาพในกลุ่มนี้จะมีส่วนสำคัญยิ่งในการปรับปรุงดิน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เพิ่มสินค้าใหม่ในกลุ่มอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นสินค้า คุณภาพดี คิดค้นและผลิตโดยคนไทยส่งไปจำหน่ายต่างประเทศกว่า 20 ประเทศ เป็นอาหารเสริมที่ช่วยให้ผู้บริโภคมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง

         กระผมขอถือโอกาสนี้ต้อนรับ ท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทฯ และให้เกียรติมาเป็นสมาชิกของบริษัท ไทย-เยอรมัน อินเตอร์เทค โปรดักส์ จำกัด ครับ

                                                    ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธารา ตริตระการ
                                                    ประธานบริษัทฯ

 
 
 
   
 
 
 

Copyright 2010 © www.tgi4u.com
All rights reserved.Thai-German Intertech Product Co.Ltd.