แนะนำบริษัท
คณะที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์
สาสน์จาก
ประธานบริษัท
สาสน์จาก
กรรมการผู้จัดการ
มาตรฐานบริษัท
กลุ่มเกษตร
กลุ่มเสริมอาหาร
กลุ่มเสริมความงาม
และครัวเรือน
อบรมและกิจกรรม
เกษตรสัญจร
 
   
*Trick & Tips: สำหรับผู้ใช้คอมฯ Windows กด Ctrl+F, Mac กด Command+F "เพื่อทำการค้นหา" หน้าจอจะมีช่องขึ้นมา ใส่ "อำเภอ หรือ จังหวัด" ที่ต้องการจะค้นหา
     
  ศูนย์จำหน่ายและบริการสมาชิกวาฬน้ำเงินทั่วประเทศ  
         
  ภาคเหนือ  
  ลำดับ อำเภอ จังหวัด  
  1 สันกำแพง เชียงใหม่
  2 แม่ริม เชียงใหม่
  3 ภูซาง พะเยา
  4 สอง แพร่
  5 ปาย แม่ฮ่องสอน *
  6 ตรอน อุตรดิตถ์
  7 เมือง อุตรดิตถ์
  8 ลับแล อุตรดิตถ์
  9 พิชัย อุตรดิตถ์่ *
         
  ภาคกลาง  
  ลำดับ อำเภอ จังหวัด  
  1 ศรีนคร สุโขทัย
  2 วังทอง พิษณุโลก
  3 น้ำหนาว เพชรบูรณ์
  4 ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
  5 บึงสามพัน เพชรบูรณ์ -
  6 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา -
         
  ภาคตะวันออก  
  ลำดับ อำเภอ จังหวัด  
  1 วังจันทร์ ระยอง
  2 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
         
         
         
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  ลำดับ อำเภอ จังหวัด  
  1 กระนวน  ขอนแก่น  -
  2 สีชมพู  ขอนแก่น 
  3 ธาตุพนม  นครพนม 
  4 จักราช  นครราชสีมา 
  5 ห้วยแถลง  นครราชสีมา  -
  6 หนองหงส์  บุรีรัมย์ 
  7 เมือง  มุกดาหาร 
  8 เมือง  ร้อยเอ็ด  -
  9 ผาขาว  เลย 
  10 วังสะพุง  เลย 
  11 เอราวัณ  เลย 
  12 กันทรลักษ์  ศรีสะเกษ 
  13 กันทรลักษ์  ศรีสะเกษ 
  14 กันทรารมย์  ศรีสะเกษ 
  15 ขุนหาญ  ศรีสะเกษ 
  16 ปรางค์กู่  ศรีสะเกษ 
  17 พยุห์  ศรีสะเกษ  -
  18 ภูสิงห์  ศรีสะเกษ 
  19 วังหิน  ศรีสะเกษ 
  20 ศรีรัตนะ  ศรีสะเกษ 
  21 อุทุมพรพิสัย  ศรีสะเกษ 
  22 อุทุมพรพิสัย  ศรีสะเกษ 
  23 นิคมน้ำอูน  สกลนคร 
  24 ศรีขรภูมิ  สุรินทร์ 
  25 เฝ้าไร่  หนองคาย 
  26 ศรีบุญเรือง  หนองบัวลำภู 
  27 กุดจับ  อุดรธานี 
 

28

น้ำโสม  อุดรธานี 
  29 เพ็ญ  อุดรธานี 
  30 เมือง  อุดรธานี 
  31 เดชอุดม  อุบลราชธานี 
  32 ตระการพืชผล  อุบลราชธานี 
  33 น้ำขุ่น  อุบลราชธานี 
  34 วารินชำราบ  อุบลราชธานี 
         
  ภาคตะวันตก  
  ลำดับ อำเภอ จังหวัด  
  1 เมือง ราชบุร
         
         
  ภาคใต้  
  ลำดับ อำเภอ จังหวัด  
  1 เมือง  กระบี่ 
  2 เมือง  ชุมพร 
  3 ละแม  ชุมพร 
  4 สวี  ชุมพร 
  5 ปะเหลียน  ตรัง 
  6 ท่าศาลา   นครศรีธรรมราช 
  7 ขนอม   นครศรีธรรมราช 
  8 ตะกั่วทุ่ง   พังงา 
  9 ทับปุด  พังงา  *
  10 ควนขนุน  พัทลุง 
  11 ศรีนครินทร์   พัทลุง 
  12 ระโนด  สงขลา 
  13 ท่าชนะ  สุราษฎร์ธานี 
  14 พุนพิน  สุราษฎร์ธานี 
  15 ท่าฉาง  สุราษฎร์ธานี 
  16 ชัยบุรี   สุราษฎร์ธานี 
  17 พนม จ.สุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี 
  18 กาญจนดิษฐ์   สุราษฎร์ธานี 
  19 เกาะสมุย   สุราษฎร์ธานี 
  20 เมือง   สุราษฎร์ธานี 
         
         
  จำนวนและรายชื่อศูนย์สมาชิก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลบริษัทฯ  
     
         

Copyright 2010 © www.tgi4u.com
All rights reserved.Thai-German Intertech Product Co.Ltd.