เงือนไขกิจกรรมสำหรับศูนย์บริการสมาชิก:

มียอดสั่งซื้อปุ๋ยอินทรีย์เคมี 12-3-3, อะมิโน, และ ฮิวมิค ตั้งแต่

   - 1,000 ตันขึ้นไป รับ ระกระบะ โตโยต้า รีโว มูลค่ากว่า 600,000 บาท 1 คัน

   - 500 ตันขึ้นไป รับ ทองคำ มูลค่า 100,000 บาท

   - 400 ตันขึ้นไป รับ รถมอเตอร์ไซค์ ยามาฮ่า พีโน่ มูลค่ากว่า 46,000 บาท 1 คัน

   - 300 ตันขึ้นไป รับ ทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 1 เส้น

   - 200 ตันขึ้นไป รับ ทองคำ หนัก 2 สลึง จำนวน 1 เส้น

   - 100 ตันขึ้นไป รับ ทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 1 เส้น

   - 50 ตันขึ้นไป รับ Gift Voucher มูลค่า 2,500 บาท 1 ใบ

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 ธันวาคม 2560
*ไม่สามารถรวมยอดศูนย์ฯ ได้
*การรับรางวัลเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เท่านั้น

 
*สอบถามข้อมูล เงื่อนไขการรับรางวัล ได้ที่ แผนกสมาชิกสัมพันธ์ฯ โทร: 081-858-7070, 088-108-1009, 02-459-3017-8 ต่อ 103, 106
 
[Back]
 
Copyright 2010 © www.tgi4u.com
All rights reserved.Thai-German Intertech Product Co.Ltd.