รางวัล ทองคำ หนัก 2 สลึง* จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

  - ศูนย์บริการสมาชิกฯ อ. ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
  - ศูนย์บริการสมาชิกฯ อ. ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

รางวัล ทองคำ หนัก 1 สลึง* จำนวน 6 รางวัล ได้แก่

  - ศูนย์บริการสมาชิกฯ อ. เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
  - ศูนย์บริการสมาชิกฯ อ. พนม จ.สุราษฎร์ธานี
  - ศูนย์บริการสมาชิกฯ อ. ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
  - ศูนย์บริการสมาชิกฯ อ. เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
  - ศูนย์บริการสมาชิกฯ อ. เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
  - ศูนย์บริการสมาชิกฯ อ. ภูซาง จ.พะเยา

รางวัล Gift Voucher มูลค่า 2,500 บาท* จำนวน 8รางวัล ได้แก่

  - ศูนย์บริการสมาชิกฯ อ. ศรนคร จ.สุโขทัย
  - ศูนย์บริการสมาชิกฯ อ. ควนขนุน จ.พัทลุง
  - ศูนย์บริการสมาชิกฯ อ. ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
  - ศูนย์บริการสมาชิกฯ อ. เมือง จ.ชุมพร
  - ศูนย์บริการสมาชิกฯ อ. เมือง จ.กระบี
  - ศูนย์บริการสมาชิกฯ อ. ปะเหลียน จ.ตรัง
  - ศูนย์บริการสมาชิกฯ อ. ศรรัตนะ จ.ศรีษะเกษ
  - ศูนย์บริการสมาชิกฯ อ. จักราช จ.นครราชสีมา

*รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 
*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสมาชิกสัมพันธ์ฯ โทร: 081-858-7070, 088-108-1009, 02-459-3017-8 ต่อ 103, 106
 
[Home]
 
Copyright 2010 © www.tgi4u.com
All rights reserved.Thai-German Intertech Product Co.Ltd.