แนะนำบริษัท
คณะที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์
สาสน์จาก
ประธานบริษัท
สาสน์จาก
กรรมการผู้จัดการ
มาตรฐานบริษัท
กลุ่มเกษตร
กลุ่มเสริมอาหาร
กลุ่มเสริมความงาม
และครัวเรือน
สำนักงานใหญ่
สัญจร
 
   
 
 
Share

 
 
 

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกับบริษัทเครือข่ายที่ได้รับอนุญาต จัด 'พิธีมอบใบสำคัญการจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรง' ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดย 'คุณวุฒิพงศ์ วนากุล' กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัท TGI ในการับมอบใบสำคัญฯ 

 
     
         
         
       
   

 

 
         
         
         

 

 

 
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Copyright 2010 © www.tgi4u.com
All rights reserved.Thai-German Intertech Product Co.Ltd.