tr>
 
บริษัทฯ เปลี่ยนวันหยุดทำการเป็นทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป * ติดต่อสอบถามกิจกรรมบริษัทฯ ได้ที่เบอร์ 02-459-3017-8
 
แนะนำบริษัท
คณะที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์
สาสน์จาก
ประธานบริษัท

สาสน์จาก
กรรมการผู้จัดการ
มาตรฐานบริษัท
กลุ่มเกษตร
กลุ่มเสริมอาหาร
กลุ่มเสริมความงาม
และครัวเรือน
สำนักงานใหญ่
สัญจร
 
   
ช่องทางการติดต่อ และบริการสมาชิก  
 
แผนกสมาชิกสัมพันธ์ และบริหารศูนย์สมาชิก
หัวข้อการติดต่อ เรื่อง ติดต่อ
การสั่งสินค้า >> สมาชิกทั่วไป และศูนย์บริการฯ สั่งซื้อสินค้า โทร. 02-459-3017-8 ต่อ 103, 106
มือถือ 081-858-7070, 088-108-1009
แฟกซ์ 02-459-3035
อีเมล์ tgi_mkt@hotmail.com
การแจงคะแนน และผังสายงาน >> การแจงคะแนนของศูนย์บริการฯ
>> การตรวจสอบสายงาน
>> การตรวจสอบโบนัส (Commission)
การตรวจสอบสถานะคำร้อง >> เกี่ยวกับสายงาน
>> เกี่ยวกับศูนย์บริการฯ
>> อื่น ๆ
 
แผนกจัดส่ง
หัวข้อการติดต่อ เรื่อง ติดต่อ
การจัดส่งสินค้า >> ปุ๋ยวาฬน้ำเงิน* (เหมาคัน) โทร. 02-459-3017-8 ต่อ 113
มือถือ 090-010-0803
แฟกซ์ 02-459-3056
>> สินค้าทั่วไป โทร. 02-459-3017-8 ต่อ 113, 108
มือถือ 086-799-1616
* ทีจีไอ ดิสทริบิวชั่น
 
แผนกคอมพิวเตอร์
หัวข้อการติดต่อ เรื่อง ติดต่อ
ระบบ IT >> การใช้งานผ่านระบบออนไลน์ โทร. 02-459-3017-8 ต่อ 117
 
แผนกพัฒนาธุรกิจ
หัวข้อการติดต่อ เรื่อง ติดต่อ
สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ >> รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โทร. 02-459-3017-8 ต่อ 120
มือถือ 090-010-0801
สอบถามข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ >> โปรโมชั่นต่าง ๆ
>> กิจกรรมของบริษัทฯ
>> ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์
โทร. 02-459-3017-8 ต่อ 120
มือถือ 090-010-0801-2
การขอจัดกิจกรรม และขอใช้อุปกรณ์ >> รถ LED Mobile
>> ขอจัดบูธ
โทร. 02-459-3017-8 ต่อ 120
มือถือ 090-010-0801-2
การขอจัดประชุม (ขอจัดประชุมเอง, ขอสนับสนุนสินค้าตัวอย่าง) >> แจ้งความประสงค์
>> ขอ/ส่งเอกสาร
>> ติดตามผลการอนุมัติ
>> ยื่นเอกสารสรุป
>> รับการสนับสนุนการจัดประชุม
>> ขอถ่ายทำรายการเกษตร - สุขภาพ
โทร. 02-459-3017-8 ต่อ 120
มือถือ 090-010-0801-2
 
แผนที่ บริษัท ไทย-เยอรมัน อินเตอร์เทค โปรดักส์ จำกัด (TGI)
แผนที่ บริษัท ไทย-เยอรมัน อินเตอร์เทค โปรดักส์ จำกัด (TGI) (Google Map)
 
แผนที่ บริษัท ไทย-เยอรมัน อินเตอร์เทค โปรดักส์ จำกัด (TGI), บริษัท เอกยงวงศ์ จำกัด, บริษัท วงศ์ชัยเกษตร จำกัด
แผนที่ บริษัท วงศ์ชัยเกษตร จำกัด (Google Map)
 
   
   
 
 
 

Copyright 2010 © www.tgi4u.com
All rights reserved.Thai-German Intertech Product Co.Ltd.