แนะนำบริษัท
คณะที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์
สาสน์จาก
ประธานบริษัท
สาสน์จาก
กรรมการผู้จัดการ
มาตรฐานบริษัท
กลุ่มเกษตร
กลุ่มเสริมอาหาร
กลุ่มเสริมความงาม
และครัวเรือน
สำนักงานใหญ่
สัญจร
 
   
  'ลูกน้องที่ดี ลูกพี่ที่น่ารัก' โดย ดร.จอมพล สุภาพ คลิก
     
  'การพูดสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเอง' โดย ดร.จอมพล สุภาพ คลิก
     
  'การคิดบวก' โดย ดร.จอมพล สุภาพ คลิก
     
  'การพูดในวาระต่างๆ' โดย ดร.จอมพล สุภาพ คลิก
     
  'การนำเสนอ' โดย ดร.จอมพล สุภาพ คลิก
     
  'พูดสร้างมิตร' โดย ดร.จอมพล สุภาพ คลิก
     
  'พูดดีมีเสน่ห์' โดย ดร.จอมพล สุภาพ คลิก
       
     
       
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Copyright 2010 © www.tgi4u.com
All rights reserved.Thai-German Intertech Product Co.Ltd.