แนะนำบริษัท
คณะที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์
สาสน์จาก
ประธานบริษัท
สาสน์จาก
กรรมการผู้จัดการ
มาตรฐานบริษัท
กลุ่มเกษตร
กลุ่มเสริมอาหาร
กลุ่มเสริมความงาม
และครัวเรือน
อบรมและกิจกรรม
เกษตรสัญจร
 
   
    Product Training
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมืองู จ.สุราษฎร์ธานี โดย ทีม MC. บลูเวล คลิก
       
    เกษตรสัญจร
วันที่ 10-16 พฤษภาคม 2558 ภาคใต้ โดย ทีม MC. บลูเวล คลิก
       
    การสร้างโอกาสทองทางธุรกิจ
วันอาทิตย์ที่ 03 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม โดย คุณณัฐวุฒิ โสดา คลิก
       
    การสร้างโอกาสทองทางธุรกิจ
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม โดย คุณณัฐวุฒิ โสดา
       
    การสร้างโอกาสทองทางธุรกิจ
วันอาทิตย์ที่ 05 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม โดย คุณณัฐวุฒิ โสดา
       
    Product Training
วันอาทิตย์ที่ 05 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โดย อ.กรรณิการ์ เครือมาศ คลิก
       
    การสร้างโอกาสทองทางธุรกิจ
วันอาทิตย์ที่ 05 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม โดย คุณณัฐวุฒิ โสดา
       
    การสร้างโอกาสทองทางธุรกิจ
วันเสาร์ที่ 04 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โดย คุณชุติมา อัศฤกษ์ คลิก
       
    การสร้างโอกาสทองทางธุรกิจ
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม โดย คุณณัฐวุฒิ โสดา
       
    การสร้างโอกาสทองทางธุรกิจ
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม โดย คุณณัฐวุฒิ โสดา
       
    การสร้างโอกาสทองทางธุรกิจ
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรีีี โดย คุณณัฐวุฒิ โสดา
       
    การสร้างโอกาสทองทางธุรกิจ
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม โดย คุณณัฐวุฒิ โสดา
       
    การสร้างโอกาสทองทางธุรกิจ
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี โดย คุณณัฐวุฒิ โสดา
       
    การสร้างโอกาสทองทางธุรกิจ
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม โดย คุณณัฐวุฒิ โสดา
       
    การสร้างโอกาสทองทางธุรกิจ
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 ณ บ้านนารีสอร์ท อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โดย คุณณัฐวุฒิ โสดา
       
    การสร้างโอกาสทองทางธุรกิจ
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม โดย คุณณัฐวุฒิ โสดา
       
    การสร้างโอกาสทองทางธุรกิจ
วันอาทิตย์ที่ 1, 8, 15, 22 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม โดย คุณณัฐวุฒิ โสดา
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
                 
 
 
 
 
 

Copyright 2010 © www.tgi4u.com
All rights reserved.Thai-German Intertech Product Co.Ltd.