แนะนำบริษัท
คณะที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์
สาสน์จาก
ประธานบริษัท
สาสน์จาก
กรรมการผู้จัดการ
มาตรฐานบริษัท
กลุ่มเกษตร
กลุ่มเสริมอาหาร
กลุ่มเสริมความงาม
และครัวเรือน
สำนักงานใหญ่
สัญจร
 
   
    หนังสือพิมพ์ LEADER TIME, Power Network ฉบับละ 20 บาท และ นิตยสาร LEADER TIME เล่มละ 90 บาท มีจำหน่ายที่ TGI (จำนวนจำกัด) 
       
    บริษัท ไทย-เยอรมัน อินเตอร์เทค จำกัด (TGI) ได้รับมอบ ใบสำคัญการจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรง จาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  
       
    ปรับราคา ปุ๋ยอินทรีย์ วาฬน้ำเงิน ขนาด 25 กิโลกรัม
       
    ราคาปุ๋ยอินทรีย์เคมี และ ปุ๋ยอินทรีย์ วาฬน้ำเงิน ขนาด 25 กิโลกรัม
       
    'ปุ๋ยอินทรีย์เคมี วาฬน้ำเงิน' จะปรับราคาขึ้นตันละ 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป
       
    แจ้งราคา กากชากำจัดหอยเชอรี่ ขนาด 8 กก. สมาชิก จาก 150 บาท เป็น 170 บาท ปลีก จาก 170 บาท เป็น 210 บาท ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป
       
    ประกาศเรื่องค่าขนส่งปุ๋ย          
                 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
 

Copyright 2010 © www.tgi4u.com
All rights reserved.Thai-German Intertech Product Co.Ltd.