แนะนำบริษัท
คณะที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์
สาสน์จาก
ประธานบริษัท
สาสน์จาก
กรรมการผู้จัดการ
มาตรฐานบริษัท
กลุ่มเกษตร
กลุ่มเสริมอาหาร
กลุ่มเสริมความงาม
และครัวเรือน
สำนักงานใหญ่
สัญจร
 
   
    'ปุ๋ยอินทรีย์เคมี วาฬน้ำเงิน' จะปรับราคาขึ้นตันละ 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป
       
    แจ้งราคา กากชากำจัดหอยเชอรี่ ขนาด 8 กก. สมาชิก จาก 150 บาท เป็น 170 บาท ปลีก จาก 170 บาท เป็น 210 บาท ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป
       
    ประกาศเรื่องค่าขนส่งปุ๋ย          
                 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
 

Copyright 2010 © www.tgi4u.com
All rights reserved.Thai-German Intertech Product Co.Ltd.