แนะนำบริษัท
คณะที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์
สาสน์จาก
ประธานบริษัท
สาสน์จาก
กรรมการผู้จัดการ
มาตรฐานบริษัท
กลุ่มเกษตร
กลุ่มเสริมอาหาร
กลุ่มเสริมความงาม
และครัวเรือน
สำนักงานใหญ่
สัญจร
 
   
Share

 
     
 

ยางพารา
ต้นทุนลด แต่น้ำยางเพิ่ม

            คุณชวน รัสการณ์ เจ้าของสวนยางพาราแห่ง จ.พังงา เล่าให้ฟังว่า ก่อนจะมาใช้วาฬน้ำเงิน เคยใช้สารเคมีต่างๆ แต่พบว่าปุ๋ยหรือยาเคมีมีราคาแพงกว่าท้องตลาด แต่พอมาใช้วาฬน้ำเงิน เมื่อลองเปรียบเทียบ พบว่าวาฬน้ำเงินราคาไม่แพงจนเกินไป ลดต้นทุนได้

             คุณชวนเล่าต่อว่า ในการรักษาหน้ายางให้นุ่ม เปลือกไม่แข็ง มีเทคนิคคือ ทาปูนแดง โดยผสม โอลิโกเมอร์ พลัส 5 ซีซี และ คีเลท พลัส 10 ซีซี ผสมกัน แล้วนำไปทาหน้ายาง

            อีกทั้งยังใช้ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี วาฬน้ำเงิน ที่ช่วยรักษาหน้าดินได้ดี ทำให้ยางโตเร็วอย่างเห็นได้ชัด รักษาสภาพแวดล้อมได้ดี โดยดูจากไส้เดือนที่ช่วยพรวนดินให้ร่วน ต่างกับตอนใช้สารเคมีที่ทำให้ระบบนิเวศเสียหาย

            ส่วนวิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี วาฬน้ำเงิน คือ หว่านระหว่างต้น เพื่อใช้ปุ๋ยเข้าไปทำงานในทุกระบบราก ช่วยฆ่าหญ้าได้ รักษาระบบราก ดินร่วนซุย ทำให้ลำต้นยางมีขนาดสวยงาม มีสีแดง สมบูรณ์ไปทั้งต้น แถมใบมีสีเขียวเข้ม เงางาม เปอร์เซ็นต์น้ำยางเข้มข้นขึ้น ผลผลิตเพิ่ม ต้นทุนลด แม้ในช่วงที่ต้นยางพารากำลังผลัดใบ จำเป็นต้องพักการกรีด ยังใช้ผลิตภัณฑ์ของวาฬน้ำเงิน ในการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

 
     
 
 
 
     
     
     
     
 
 
 
 

Copyright 2010 © www.tgi4u.com
All rights reserved.Thai-German Intertech Product Co.Ltd.