แนะนำบริษัท
คณะที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์
สาสน์จาก
ประธานบริษัท
สาสน์จาก
กรรมการผู้จัดการ
มาตรฐานบริษัท
กลุ่มเกษตร
กลุ่มเสริมอาหาร
กลุ่มเสริมความงาม
และครัวเรือน
สำนักงานใหญ่
สัญจร
 

ประธานคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร.ประสิทธิ์ ดำรงชัย

ตำแหน่งปัจจุบัน
- กรรมการ ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำงาน
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บจม.การบินไทย
- กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (ระดับ 11)
- ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
- ผู้ตรวจการราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (มปช.)

 

นายวิรัช ดำรงผล

ประวัติการทำงาน
- ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
- รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- กรรมการตรวจสอบภาคราชการ ประจำกระทรวงยุติธรรม
           
 

พลตำรวจโท สันติ เสนะวงศ์

ประวัติการทำงาน
- ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- คณะอนุกรรมการ ป.ป.ป.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์สูงสุดขั้น มหาวชิรมงกุฎไทย (ม.ว.ม.)
 

นายปรีดี พันธุ์ประสิทธิ์

ประวัติการทำงาน
- สมาชิกสภาจังหวัด (จังหวัดชัยภูมิ)
- อนุกรรมาธิการพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำ (กรรมมาธิการแรงงานสภา ผู้แทนราษฎร)
- ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
- เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทน ราษฎร
- เลขานุการกรรมการ ป.ป.ช.
- อนุกรรมการ ป.ป.ช.
- ที่ปรึกษาอนุกรรมการ ติดตามบริหารงบประมาณเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- อนุกรรมาธิการสอบสวนการทุจริตเทศบาลชุมแพ
           
 
 
 

Copyright 2010 © www.tgi4u.com
All rights reserved.Thai-German Intertech Product Co.Ltd.