แนะนำบริษัท
คณะที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์
สาสน์จาก
ประธานบริษัท
สาสน์จาก
กรรมการผุ้จัดการ
มาตรฐานบริษัท
กลุ่มเกษตร
กลุ่มเสริมอาหาร
กลุ่มเสริมความงาม
และครัวเรือน
อบรมและกิจกรรม
เกษตรสัญจร
 
   
 

         จากจุดเริ่มก่อตั้งบริษัท ไทย-เยอรมัน อินเตอร์เทค โปรดักส์ จำกัด เราทุกคนช่วยกันออกแบบปัจจัยที่จะทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน นั้นคือ

         1. สินค้ามีคุณภาพ  2. แผนการตลาดที่มีความเป็นธรรม   3. การบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรม

         เรามีการลงทุนตั้งโรงงานผลิต บนเนื้อที่กว่า 43 ไร่ ซึ่งพิถีพิถันตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบเริ่มต้น ใส่ใจในกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด และตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัด

         และด้วยความรู้ บวกกับประสบการณ์อันยาวนานในตลาดสินค้าเกษตร เราได้พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรวิจัยต่างๆ เพื่อค้นคว้าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เห็นผล มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จนได้รับการตอบรับจากสมาชิก และผู้บริโภคอย่างล้นหลาม และยังสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เพื่อให้ทุกท่านมั่นใจและภาคภูมิใจในการนำผลิตภัณฑ์วาฬน้ำเงินที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพไปสู่พี่น้องเกษตรกร และผู้บริโภคทั่วประเทศครับ

         บริษัทฯ จดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจขายตรง กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีแผนการตลาดที่มีความโดดเด่นเป็นธรรมแก่สมาชิก  สอดคล้องกับพฤติกรรมการตลาด และการพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจของสมาชิก โดยส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

         กลุ่มบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจมานานกว่า 25 ปี มีความยึดมั่นในเรื่องของคุณธรรมมาโดยตลอด ซึ่งได้ถ่ายทอดโดยคุณนิพนธ์ และคุณรัมภา วนากุล คุณพ่อและคุณแม่ ของผม ซึ่งผมจะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติตลอดไป โดยการบริหารจัดการองค์กร ทั้งพนักงาน และสมาชิกจะต้องได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงยั่งยืน มีสินค้าที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ สิ่งที่สำคัญ คือการยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ ซึ่งจะต้อง  มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

           บริษัทฯได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจาก ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ธารา ตริตระการ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มาเป็นประธานบริษัท รวมถึงยังได้รับเกียรติ จากคณะที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วย ท่าน ดร.ประสิทธิ์ ดำรงชัย ท่าน พล.ต.ท.สันติ เสนะวงศ์ ท่านวิรัช ดำรงผล ท่านปรีดี พันธุ์ประสิทธิ์ ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการบริหาร และตรวจสอบในวงการธุรกิจ และราชการมายาวนาน

           บริษัทฯได้มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพและความพร้อมในการเจริญเติบโต รองรับการขยายตัว และกิจกรรมต่างๆของท่านสมาชิก ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสแห่งความสำเร็จให้กับสมาชิกทุกท่าน  เราจะยึดมั่นในกฏระเบียบจรรยาบรรณของธุรกิจเครือข่าย ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าจะช่วยให้ท่านสมาชิกดำเนินธุรกิจเครือข่ายอย่างมั่นคง ได้เห็นถึงความงดงามของธุรกิจนี้อย่างชัดเจน บริษัทฯ มีความหวังอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ และความสุขของท่านสมาชิกทุกท่าน

           ผมในนามตัวแทนของบริษัท ไทย-เยอรมัน อินเตอร์เทค โปรดักส์ จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาเป็นสมาชิกของบริษัทฯ เราจะร่วมกันก้าวเดิน และเติบโตไปพร้อมๆกัน อย่างมั่นคงครับ

คุณวุฒิพงศ์ วนากุล
กรรมการผู้จัดการ

 
 
 
   
 
 
 

Copyright 2010 © www.tgi4u.com
All rights reserved.Thai-German Intertech Product Co.Ltd.