แนะนำบริษัท
คณะที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์
สาสน์จาก
ประธานบริษัท
สาสน์จาก
กรรมการผู้จัดการ
มาตรฐานบริษัท
กลุ่มเกษตร
กลุ่มเสริมอาหาร
กลุ่มเสริมความงาม
และครัวเรือน
สำนักงานใหญ่
เกษตรสัญจร
 
   

 

 

Share

 
 
 

ธุรกิจเครือข่าย หรือ MLM (Multi Level Marketing) คืออะไร

        เมื่อพูดถึงการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง หลายคนมองว่าต้องใช้เงินลงทุนสูง ต้องจ้างแรงงานจำนวนมาก ต้องมีทำเลที่ดีเพื่อสร้างโรงงานผลิตสินค้า ฯลฯ จึงทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจอย่างที่ตั้งใจไว้ แต่ปัจจุบันนี้มีธุรกิจหนึ่ง ที่ทุกคนมีสิทธิ์ทำความฝันของตนให้เป็นจริงได้ นั่นคือ “ธุรกิจเครือข่าย” ซึ่งเป็นธุรกิจที่มาแรง ผู้คนจำนวนมากหลั่งไหลเข้าสู่ธุรกิจนี้อย่างมากมาย

        ธุรกิจเครือข่าย เป็นระบบการตลาดรูปแบบหนึ่ง ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจที่สร้างรายได้จำนวนมาก โดยไม่มีความเสี่ยง ไม่ต้องลงทุนมาก เพียงใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แล้วบอกต่อความประทับใจให้คนอื่น ๆ ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เช่นเดียวกับตน เมื่อมีการซื้อผลิตภัณฑ์ใช้ตามคำแนะนำ ก่อให้เกิดกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการโฆษณา และระบบพ่อค้าคนกลาง จากการจัดส่งสินค้าสู่ผู้บริโภค

        การเคลื่อนย้ายสินค้าถึงมือผู้บริโภคโดยตรง โดยไม่ผ่านคนกลางตามวิธีเดิมนั้น ทำให้บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ สามารถนำงบประมาณที่ไม่ได้เสียไปกับการโฆษณา มาใช้วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นไป ส่วนผลกำไรที่ตัดออกมาจากส่วนของระบบพ่อค้าคนกลาง บริษัทจะนำเงินส่วนนี้มาจัดสรรให้แก่สมาชิกตามลำดับชั้น ในสัดส่วนที่บริษัทกำหนดเอาไว้ ทำให้ผู้บริโภคมีส่วนแบ่งรายได้จากมูลค่าผลิตภัณฑ์

       ลักษณะพิเศษของระบบเครือข่าย คือ ความสามารถในการขยายตัวของจำนวนผู้บริโภคจากการแนะนำบอกต่อ ๆ กันไป เช่น จาก 1 คน แนะนำสินค้า และธุรกิจให้กับคน 2 - 3 คน แต่ละคนของ 2 - 3 คน ก็บอกต่อกับคนอีก 2 - 3 คนต่อ ๆ ไปอย่างไม่จำกัด ก่อให้เกิดเครือข่ายการขยายตัวของผู้บริโภค ในลักษณะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด ในระยะยาวเราเชื่อว่า ธุรกิจในลักษณะนี้จะก่อให้เกิดทรัพย์สิน สามารถสร้างรายได้จำนวนมากให้กับผู้ทำธุรกิจนี้ได้อย่างยั่งยืน 

 
   
 


 
 
 
 

Copyright 2010 © www.tgi4u.com
All rights reserved.Thai-German Intertech Product Co.Ltd.