แนะนำบริษัท
คณะที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์
สาสน์จาก
ประธานบริษัท
สาสน์จาก
กรรมการผุ้จัดการ
มาตรฐานบริษัท
กลุ่มเกษตร
กลุ่มเสริมอาหาร
กลุ่มเสริมความงาม
และครัวเรือน
สำนักงานใหญ่
สัญจร
 
   
 

         บนโลกใบนี้ยังมีธุรกิจหนึ่งที่เราสามารถ เป็น ‘เจ้าของธุรกิจ’ ได้ ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหน จะทำงานประจำ, ประกอบธุรกิจส่วนตัว, หรืออาชีพใด ก็ตาม นั่นคือ ‘ธุรกิจเครือข่าย’ เพราะว่าธุรกิจเครือข่ายตอบโจทย์ทุกชีวิตได้รูปแบบการทำงานที่ง่าย ลงทุนไม่มาก ทำงานไม่กดดัน และมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าแม้จะทำงานประจำก็ทำได้  อย่างที่ ‘TGI’ ที่พรั่งพร้อมด้วยสินค้าคุณภาพ แผนการตลาดยุติธรรม รายได้คุ้มค่า ทำจริงได้จริง ที่ TGI มีสมาชิกมากมายที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ถึงแม้หลายท่านยังคงเป็นมนุษย์เงินเดือน แต่ก็ ทำงานเครือ ข่ายควบคู่กันไปได้อย่างราบรื่น รวมถึงสมาชิก TGI จำนวนมาก ที่ลงมือทำอย่างเต็มตัว เป็นงาน Full Time สร้าง รายได้จำนวนหลักแสนบาทต่อเดือน สร้างฝันของตนให้เป็นจริงได้ในระยะเวลาไม่นาน

   
 
         
 
 
   
  ผลิตภัณฑ์ (Product) 
         เรามีการลงทุนตั้งโรงงานผลิต บนเนื้อที่กว่า 43 ไร่ ซึ่งพิถีพิถันตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบเริ่มต้น ใส่ใจในกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด และตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัดและด้วยความรู้ บวกกับประสบการณ์อันยาวนานในตลาดสินค้าเกษตร เราได้พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรวิจัยต่างๆ เพื่อค้นคว้าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เห็นผล มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จนได้รับการตอบรับจากสมาชิก และผู้บริโภคอย่างล้นหลาม และยังสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เพื่อให้ทุกท่านมั่นใจและภาคภูมิใจในการนำผลิตภัณฑ์วาฬน้ำเงินที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพไปสู่พี่น้องเกษตรกร และผู้บริโภคทั่วประเทศ

แผนธุรกิจ 
         บริษัทฯ จดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจขายตรง กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีแผนการตลาดที่มีความโดดเด่นเป็นธรรมแก่สมาชิก  สอดคล้องกับพฤติกรรมการตลาด และการพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจของสมาชิก โดยส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

การบริการ 
         บริษัทฯได้มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพและความพร้อมในการเจริญเติบโต รองรับการขยายตัว และกิจกรรมต่างๆของท่านสมาชิก ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสแห่งความสำเร็จให้กับสมาชิกทุกท่าน  เราจะยึดมั่นในกฏระเบียบจรรยาบรรณของธุรกิจเครือข่าย ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าจะช่วยให้ท่านสมาชิกดำเนินธุรกิจเครือข่ายอย่างมั่นคง ได้เห็นถึงความงดงามของธุรกิจนี้อย่างชัดเจน บริษัทฯ มีความหวังอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ และความสุขของท่านสมาชิกทุกท่าน ที่เอื้อประโยชน์ให้นักธุรกิจเครือข่าย ทำงานได้โดยไม่มีภาระและความเสี่ยง จากศูนย์จำหน่ายและบริการสมาชิกกว่า 140 ศูนย์ทั่วประเทศ และนักธุรกิจสามารถสร้างความเติบโตได้จากการประชุมของทางบริษัทโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การบริหารจัดการ 

          ที่มีประสิทธิภาพจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์ขายตรงโดยเฉพาะ

นโยบายของบริษัทที่รองรับการเติบโตในระยะยาว
         บริษัทฯได้มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพและความพร้อมในการเจริญเติบโต รองรับการขยายตัว และกิจกรรมต่างๆของท่านสมาชิก พร้อมทั้งการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มีการจัดทำอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างภาพลักษณ์ การยอมรับและจดจำในตราสินค้า (Brand วาฬน้ำเงิน) ให้โดดเด่นอยู่ในใจของผู้บริโภคตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งบริษัทฯเชื่อว่าหากตราสินค้าเป็นที่ยอมรับ จะส่งผลให้นักธุรกิจ TGI  ทำงานได้ง่าย และเป็นการรองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวอีกด้วยทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสแห่งความสำเร็จให้กับสมาชิกทุกท่าน  เราจะยึดมั่นในกฏระเบียบจรรยาบรรณของธุรกิจเครือข่าย ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าจะช่วยให้ท่านสมาชิกดำเนินธุรกิจเครือข่ายอย่างมั่นคง ได้เห็นถึงความงดงามของธุรกิจนี้อย่างชัดเจน บริษัทฯ มีความหวังอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ และความสุขของท่านสมาชิกทุกท่าน

การคืนกำไรสู่สังคม 

         บริษัทสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมและประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็น การบริจาคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้หน่วยงานต่างๆ  การบริจาคเครื่องนุ่งห่มกันหนาว  การบริจาคช่วยผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ หรือ การสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรการกุศลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
         
 
         
           การออกแบบแผนธุรกิจให้สมาชิกมีรายได้สอดคล้องกับประสบการณ์ และความสามารถ เรามาศึกษาวิธีการขึ้นตำแหน่งของ TGI และผลตอบแทนที่จะได้รับจากแผน
   
         
 
         
         
 
 
 
 

Copyright 2010 © www.tgi4u.com
All rights reserved.Thai-German Intertech Product Co.Ltd.