แนะนำบริษัท
คณะที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์
สาสน์จาก
ประธานบริษัท
สาสน์จาก
กรรมการผู้จัดการ
มาตรฐานบริษัท
กลุ่มเกษตร
กลุ่มเสริมอาหาร
กลุ่มเสริมความงาม
และครัวเรือน
อบรมและกิจกรรม่
เกษตรสัญจร
 
   
 
ด้วยความห่วงใย จากครอบครัว TGI
        ร่วมใจบรรจุถุงยังชีพ เตรียมพร้อมส่งช่วยพี่น้องชาวใต้
 
 
เริ่มจาก บรรจุถุงยาสามัญประจำบ้าน
 
   
         
   
         
ต่อด้วยภาพบรรยากาศ ครอบครัว TGI ร่วมแรง ร่วมใจ บรรจุถุงยังชีพ
 
   
         
   
         
   
         
บรรจุถุงยังชีพเสร็จ ก็ช่วยกันบรรจุใส่กระสอบปุ๋ยอินทรีย์เคมีวาฬน้ำเงิน พร้อมส่งให้พี่น้องชาวใต้
 
   
         
   
         
   
         
 
 
 
[Home]
 
 
 
 
 
 

Copyright 2010 © www.tgi4u.com
All rights reserved.Thai-German Intertech Product Co.Ltd.