แนะนำบริษัท
คณะที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์
สาสน์จาก
ประธานบริษัท
สาสน์จาก
กรรมการผู้จัดการ
มาตรฐานบริษัท
กลุ่มเกษตร
กลุ่มเสริมอาหาร
กลุ่มเสริมความงาม
และครัวเรือน
สำนักงานใหญ่
สัญจร
 
   
 
 

       เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณณฐภัทร จันดา นักธุรกิจตำแหน่ง Silver Crown นักสู้แดนอีสานบ้านเฮา ได้พาสมาชิกเดินทางไกลจากแดนอีสานกว่า 50 ท่าน เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ยวาฬน้ำเงินและรับความรู้เกี่ยวกับเกษตรมากมายกับ อ.ธเนศ ตริตการ

         
           
     
           
     
           
     
           
     
           
     
           
     
           
     
           
     
           
     
           
     
           
     
           
     
           
     
           
     
   
 
   
 
   
 
   
  [Home]
   
           
 
 

Copyright 2010 © www.tgi4u.com
All rights reserved.Thai-German Intertech Product Co.Ltd.