แนะนำบริษัท
คณะที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์
สาสน์จาก
ประธานบริษัท
สาสน์จาก
กรรมการผู้จัดการ
มาตรฐานบริษัท
กลุ่มเกษตร
กลุ่มเสริมอาหาร
กลุ่มเสริมความงาม
และครัวเรือน
สำนักงานใหญ่
สัญจร
 
   
Share

 
 

เพลง เส้นทางนักสู้ (วาฬน้ำเงินตัวใหญ่)

 
     
     
     
 
  ดาวน์โหลด MP3  เส้นทางนักสู้ (วาฬน้ำเงินตัวใหญ่).mp3  
     
 
 

เนื้อเพลง เส้นทางนักสู้ (วาฬน้ำเงินตัวใหญ่)

บนเส้นทางนักสู้ อาจไม่รู้หนทางข้างหน้า แต่ใจเรากล้าจะก้าวไป
ในเส้นทางสายยาว บางครั้งเดินหลงทางไป แต่ใจมุ่งมั่นไม่เปลี่ยนเส้นทาง
ดั่งท้องทะเลกว้างใหญ่ ยาวไกลมองไม่เห็นฝั่ง แต่ยังมีคนที่ข้ามไป
ดุจวาฬน้ำเงินตัวใหญ่ ว่ายไปไม่เคยอ่อนล้า ทายท้า...จุดหมายของหัวใจ

* เราจะจับมือกัน เราจะร่วมใจกัน เราจะไม่ทิ้งกัน เราจะไปด้วยกัน
มือจับมือกันไว้ ใจคล้องใจให้มั่น เราจะไปด้วยกัน ให้ถึงฝันของเรา
ในเส้นทางนักสู้ เอาความรู้คู่คุณธรรม ก้าวนำเราไปสู่จุดหมาย
เมื่อมาถึงเส้นชัย หัวใจของเราคงมั่น ทุกวันพวกเราพร้อมกันก้าวไป

(ซ้ำ *, *,*)

 
     
 
 
 
 

Copyright 2010 © www.tgi4u.com
All rights reserved.Thai-German Intertech Product Co.Ltd.