บริษัทฯ เปลี่ยนวันหยุดทำการเป็นทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป * ติดต่อสอบถามกิจกรรมบริษัทฯ ได้ที่เบอร์ 02-459-3017-8
 
 
เข้าสู่หน้าแรก www.tgi4u.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright 2010 www.tgi4u.com
All rights reserved.Thai-German Intertech Product Co.Ltd.